Vállalkozói kompetenciák komparatív vizsgálata albán és magyar közgazdász hallgatók között

Kárpáti-Daróczi Judit and Karlovitz János Tibor (2020) Vállalkozói kompetenciák komparatív vizsgálata albán és magyar közgazdász hallgatók között. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2020 (1). pp. 45-60. ISSN 2630-886X

[img]
Preview
Text
szám 1 (2020)_ Multidiszciplináris_Kárpáti_Daróczi_Karlovitz.pdf - Published Version

Download (9MB) | Preview

Abstract

Kutatásunk fókuszában a vállalkozói kompetenciák vizsgálata áll –nemzetközi kontextusban. Akár vállalkozóként, akár munkavállalóként szeretne valaki eredményesen részt venni a munkaerőpiacon, a vállalkozói kompetenciák mindenki számára fontosak, azonban hipotézisünk szerint vannak különbségek az Európai Unión belül és kívül.Jelen tanulmányban azt kívánjuk bemutatni, milyen különbségek érhetők tetten az albán és a magyar közgazdász hallgatók vállalkozói attitűdjeit illetően. Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a két ország gazdász hallgatóinak vállalkozói kompetenciái eltérést mutatnak. Ennek lehetséges okát az országok közötti kulturális háttérre alapoztuk. A kutatás 2017 őszén kezdődött az Óbudai Egyetemen a magyar hallgatók körében, majd 2018 novemberében három albán egyetemen gyűjtöttünk –a kontroll-csoporttal együtt –közel hatszáz kérdőívet.Jelen tanulmányunkban 122 magyar és 397 albán hallgatói kérdőív került feldolgozásra, BSc-s hallgatóktól. A kérdőívünk személyes háttérről, viselkedésről és életmódról szól, és összesen 49 hétfokozatú Likert típusú egyetértési skálás kérdést tartalmaz. Elemzésünkben az egyváltozós (medián, módusz, gyakoriságok) statisztikai elemzések mellett többváltozós (varianciaanalízis, klaszteranalízis) elemzések segítségével kívánjuk bemutatni a két ország hallgatóinak vállalkozói kompetenciáit és a közöttük lévő különbségeket. Eredményeink. Megállapítottuk, hogyaz albán hallgatók több vállalkozói háttérrel rendelkeznek. Ugyanakkor a magyar hallgatók személyes tulajdonságaikban gyakrabban a vállalkozókra jellemző válaszokat adtak. A kapott válaszok alapján bemutatjuk (bizonyítjuk), hogy az Európai Unióhoz tartozóMagyarországon a vállalkozói kompetenciák fontosabbak az oktatásban, mint az EU-n kívüli Albániában. Utóbbiak pl. az embert előbbre valónak tartják, mint a célokat vagy eszközöket.

Abstract

Our research focuses on the examination of entrepreneurial competencies -in an international context. Whether you want to participate as an entrepreneur or an employee in the labour market effectively, entrepreneurial competencies are important to everyone, but the significance of this is somewhat different within and outside the European Union.In this study we want to show what differences can be found in the entrepreneurial attitudes of Albanian and Hungarian economics students. We have assumed that the entrepreneurial competencies of the students of the two countries differ. The reason for this is based on the cultural background between countries. The research started in the autumn of 2017 at the University of Óbuda among Hungarian students, and in November 2018 we collected nearly six hundred questionnaires together with the control group in three Albanian universities.In our present presentation 122 Hungarian and 397 Albanian student questionnaires were processed from BSc students. Our questionnaire is about personal background, behaviour, and lifestyle, and contains a total of 49 seven-point Likert-scale questions.In our analysis, in addition to single-variable (median, mode, frequency) statistical analyses, we wish to present the competencies and differences between the entrepreneurs of the two countries with the help of multivariate (variance analysis, cluster analysis) analyses.Our results: We have found that Albanian students have more entrepreneurial backgrounds. At the same time, Hungarian students were more entrepreneurial in their personal qualities. Based on the responses received, we demonstrate (prove) that entrepreneurial competences in Hungary in the European Union are more important in education than in Albania outside the EU. For example, the latter people are more forward-looking than goals or tools.

Tudományterület / tudományág

társadalomtudományok > gazdálkodás- és szervezéstudományok

Faculty

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

Department

Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék

Institution

Budapesti Gazdasági Egyetem

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Kompetencia, Vállalkozói kompetencia, Munkaerőpiac, Egyetemi hallgató, Competence, Entrepreneurial competences, University students, Labor market
Depositing User: Jurcza Tünde
Identification Number: 31152164
Date Deposited: 2020. Jul. 13. 12:43
Last Modified: 2020. Jul. 13. 12:43
URI: http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/id/eprint/1685

Actions (login required)

View Item View Item